MINDGAP KUNT U ONDER ANDERE INZETTEN VOOR:

Interim oplossingen

Als vraagstukken geen permanent karakter hebben, dan biedt Mindgap flexibele, tijdelijke oplossingen.

Projectcoördinatie

Het coördineren, managen, organiseren en begeleiden van medewerkers en werkzaamheden naar een vooraf afgesproken einddoel. Bijvoorbeeld; projecten richting ontwikkeling Werkgeversservicepunten.


Arbeidsmarktbenadering

Het aanboren van contacten met werkgevers voor acquisitie vacatures en relatiebeheer.

Het geven van arbeidsmarkt Workshops

Het verzorgen van workshops en trainingen aan onder andere bijstandscliënten op het gebied van solliciteren, presentatie en netwerken.


Integraal casemanagement

Het aansturen en begeleiden van PW/IOAW/IOAZ cliënten richting betaalde arbeid, sociale activering en/of zelfredzaamheid. Op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid.
Uitvoering PW en Bbz 2004

Het verwerken van de rechtmatigheidsprocessen binnen de PW en de uitvoering van de Bbz 2004.


Arbeidsmarktre-integratie
Ondersteunen, begeleiden, coachen en trainen van cliënten naar een arbeidsplek. Onder andere door het opstarten en ontwikkelen van leer/werktrajecten.

Kwaliteitscoaching

Begeleiden van casemanagers/consulenten in het optimaliseren van de kwaliteit van hun werkzaamheden. Het toetsen van besluiten aan het gemeentelijk beleid en de PW.

Fraudepreventie

Ondersteunen van casemanagers met fraude en rechtmatigheidsonderzoeken, doormiddel van dossieronderzoek, gesprekken en huisbezoeken.